2016

Raport roczny

Grupy Kapitałowej LUG S.A.

O firmie

List Prezesa.pdf dodaj do schowka

List prezesa

W 2016 roku udowodniliśmy, jak w sposób profesjonalny i odpowiedzialny, kierując się własnym doświadczeniem i intuicją, radzimy sobie z wymaganiami rynku, zamieniając je w długofalowy sukces.

Ryszard Wtorkowski
Prezes Zarządu LUG S.A.

Profil działalności.pdf dodaj do schowka

Wiodący producent profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych

53%
przychodów
z eksportu

 • 12 Oddziałów w Polsce
 • 6 Oddziałów zagranicznych
 • 5 Spółek zależnych
 • 67 Rynków działania

Giełdowa historia LUG

Akcje.pdf dodaj do schowka

2007

 • Debiut LUG na rynku NewConnect

2008

 • Przeniesienie działalności do nowej siedziby (realizacja celu emisji)

2009

 • Zwycięstwo w konkursie Złota Strona Emitenta

2010

 • Nowy fundusz w akcjonariacie LUG
 • Split akcji LUG zgodnie z parytetem 1:4
 • Emisja akcji serii C

2011

 • Rozpoczęcie procedury przeniesienia notowań na GPW

2012

 • Wypłata pierwszej dywidendy w giełdowej historii spółki
 • Scalenie akcji LUG zgodnie z parytetem 25:1

2013

 • Pierwszy Raport roczny online na NewConnect
 • Akcje LUG wchodzą w skład indeksu NCIndex30 i do segmentu NCLead
 • Nagroda Złota Strona Emitenta VI
 • Nagroda The Best Annual Report 2012
 • Rozbudowa fabryki o halę do produkcji komponentów LED

2014

 • Rozpoczęcie budowy nowej fabryki
 • Nagroda Złota Strona Emitenta VII
 • Nagroda The Best Annual Report 2013

2015

 • Zakończenie budowy nowej fabryki
 • Uruchomienie centrum badawczo - rozwojowego
 • Nagroda Złota Strona Emitenta VIII
 • Nagroda The Best Annual Report 2014

2016

 • Rekordowy kontrakt na oświetlenie uliczne w Prowincji Misiones w Argentynie
 • Nagroda Złota Strona Emitenta IX

2017

 • Budowa fabryki LUG w Argentynie
 • Rozbudowa centrum produkcyjno – badawczego w Nowym Kisielinie
 • 2007

 • 2008

 • 2009

 • 2010

 • 2011

 • 2012

 • 2013

 • 2014

 • 2015

 • 2016

 • 2017

Grupa Kapitałowa LUG S.A.

Grupa Kapitałowa.pdf dodaj do schowka

Spółką dominującą jest LUG S.A., realizująca funkcje zarządcze i kontrolne wobec pozostałych podmiotów zależnych.

Spółka powstała w 1989 roku w formie spółki cywilnej. Obecnie posiada 100% udziałów w spółkach zależnych, z wyjątkiem spółki LUG do Brazil Ltda., w której udział wynosi 65%.

 • logo LUG Light Factory
 • logo LUG GmbH
 • logo LUG do Brazil Ltda
 • logo LUG Lighting UK Ltd
 • logo TOW LUG Ukraina

100%
udziałów

Spółka zależna LUG Light Factory Sp. z o.o. dnia 01.08.2008 r. przejęła dotychczasową działalność realizowaną przez Emitenta i zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i produkcją oraz sprzedażą opraw oświetleniowych.

100%
udziałów

Spółka LUG GmbH od 11.09.2008 r. jest elementem zagranicznej organizacji handlowej Grupy Kapitałowej LUG S.A. i skupia się na sprzedaży oraz promocji produktów na rynku niemieckim.

65%
udziałów

W dniu 29.06.2012 r. do Grupy dołączyła nowo założona spółka LUG do Brazil Ltda. Cele rozwojowe Grupy Kapitałowej LUG S.A., wsparte gruntowną analizą perspektyw brazylijskiej gospodarki, były kluczowym czynnikiem decyzji o założeniu spółki w jednym z najważniejszych ekonomicznie i najbardziej znaczącym pod względem inwestycji kraju. Celem nowej spółki w Grupie Kapitałowej LUG S.A. jest wzmocnienie obecności firmy na rynkach Ameryki Południowej.

100%
udziałów

LUG Lighting UK Ltd. powstała 10.09.2013 roku. Wcześniej, od około 2 lat, sprawnie funkcjonowało biuro handlowe firmy LUG w Londynie. LUG Lighting UK Ltd stanowi bazę do dalszego rozwoju sprzedaży na rynkach Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także pozwoli wypracować kompetencje niezbędne do stworzenia centrum konsultacyjno-handlowego LUG. Zakończenie kwestii formalnych i rozpoczęcie działalności operacyjnej, zostało zsynchronizowane w czasie z otwarciem nowoczesnego showroomu opraw oświetleniowych w londyńskiej siedzibie nowej spółki LUG Lighting UK Ltd.

100%
udziałów

Spółka T.O.W. LUG Ukraina została utworzona w 2005 roku i zajmowała się sprzedażą opraw marki LUG na rynku ukraińskim. Obecnie działalność spółki jest zawieszona z powodu trudnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie wynikających ze złej sytuacji finansowej kraju, powszechności łamania przepisów prawnych i zjawisk korupcyjnych.

Zarząd LUG S.A.

Zarząd.pdf dodaj do schowka
 • Ryszard Wtorkowski

  Ryszard Wtorkowski
  Prezes Zarządu LUG S.A.

 • Mariusz Ejsmont

  Mariusz Ejsmont
  Wice-Prezes Zarządu
  Dyrektor Techniczny

 • Malgorzata Konys

  Małgorzata Konys
  Członek Zarządu,
  Dyrektor Finansowy

Rada Nadzorcza LUG S.A.

Rada Nadzorcza.pdf dodaj do schowka
Iwona Wtorkowska

Iwona Wtorkowska
Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

Pozostali członkowie rady nadzorczej

 • Renata Baczańska Członek Rady Nadzorczej

 • Zygmunt Ćwik Członek Rady Nadzorczej

 • Eryk Wtorkowski Członek Rady Nadzorczej

 • Szymon Zioło Członek Rady Nadzorczej

Liczba pracowników

 • 4372014

 • 4652015

 • 5272016

Struktura zatrudnienia wg płci

58%mężczyzn 42%kobiet

Struktura zatrudnienia wg wykształcenia

4%podstawowe

16%zawodowe

35%średnie

45%wyższe

Średnia wieku

37 lat     10 miesięcy

Prace badawczo-rozwojowe

R&D.pdf dodaj do schowka

Grupy Kapitałowej LUG S.A. dotyczą głównie projektowania nowych produktów, badania ich parametrów oraz ulepszania parametrów produktów znajdujących się już w ofercie.